Ons profiel Tonnie van Ham

Tonnie van Ham startte haar carrière als verpleegkundige maar maakte, na haar studie gezondheidswetenschappen, de stap naar management. Ze heeft diverse managementposities bekleed binnen de diverse segmenten van zorg. Dit verklaart haar voeling met de verschillende levels van de organisaties waarvoor ze werkt. De afgelopen jaren heeft zij ruime ervaring opgedaan met de werving en selectie van toezichthouders, bestuurders, en managers binnen het publieke domein. Daarnaast heeft zij tal van organisaties ondersteund bij het bemensen van een nieuwe organisatiestructuur.

 

Ze beschikt over een breed netwerk in de gezondheidzorg, welzijn, kinderopvang, woningbouwcoöperaties en onderwijs. Met gebruik van haar expertise wordt elk traject, ongeacht welk segment of type maatschappelijke organisatie, professioneel en succesvol ondersteund. Tonnie wordt gekenmerkt door haar warme zakelijkheid, humor, inlevingsvermogen en scherpe analytische denkwijze. Zij is een serieuze gesprekspartner die kan meepraten op alle niveaus van een organisatie. Ze is vertrouwd met de laatste veranderingen voor mens, zorg en maatschappij. Ambitieus als ze is, spant ze zich tot het uiterste in voor de organisaties waarvoor ze werkt. 

 

"Tonnie heeft me, op ontspannen wijze en met oprechte interesse, zeer kundig begeleid. De subtiele richtinggevende tips hebben zonder enige twijfel een rol gespeeld bij het bemachtigen van mijn droombaan. Dank!" - een geplaatste kandidaat 

 

 “Werken met Tonnie van Ham gaat verder dan ‘slechts’ het uitvoeren van een klus. Met haar ben je verzekerd van een langdurig partnership. Een partnership op basis waarvan zij als geen ander voor jou de beste verbindingen met derden weet te maken. Of dat nu voor jezelf is of voor je organisatie, Tonnie weet en begrijpt wat nodig is.”         

                    

“Tonnie van Ham is een sterke adviseur op het brede gebied van organisatieontwikkeling en personeel. Vooral bij keuzes in teamsamenstelling én bij individuele coaching van hoger management. Daarbij is zij een gewaardeerde gesprekspartner voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht. Tonnie kan op een natuurlijke manier uiteenlopende belangen en posities met elkaar verbinden. Dat, in combinatie met een sterke organisatiesensitiviteit, maken haar inzet waardevol. Naast werving en selectie van toezichthouders en bestuurders heeft zij een waardevolle adviesrol gehad bij de reorganisatie van onze centrale organisatie.”