Manager Zorg - 28 uur uur - Meijel

ALGEMEEN
Sint Jozef Wonen en Zorg is een kleinschalig, zelfstandig Zorgcentrum in het dorp Meijel. Er wordt zorg- en dienstverlening geboden aan de inwoners van Meijel en aangrenzende dorpen.
Dit kan binnen het zorgcentrum waar verzorging en verpleging wordt aangeboden maar dat kan ook thuiszorg zijn.
Sint Jozef is uniek door haar persoonlijke betrokkenheid bij cliënten, hun familie en medewerkers. Vanuit de visie “Hier voel ik mij thuis” wordt vorm en inhoud gegeven aan een fijn leefklimaat binnen een veilige huiselijke omgeving. Persoonlijke aandacht, nabijheid, gesprek en passende activiteiten zijn daarbij essentiële middelen die de kwaliteit van leven en comfort van bewoners verhogen. Dit alles ondersteund door goede, veilige zorg en waar nodig behandeling.
Uitgaande van de eigen keuze worden cliënten/bewoners gestimuleerd de (nog) bestaande mogelijkheden en interesses te blijven benutten en waar mogelijk de regie te blijven behouden.
Medewerkers zetten zich in om alle vormen van ondersteuning en zorg te laten aansluiten op de vragen, behoeften en wensen van cliënten/bewoners; dit gebeurt in goed overleg met de cliënt/bewoner en zijn of haar naasten.

 

ONTWIKKELINGEN
Sint Jozef is volop in ontwikkeling. De organisatie maakt een transitie door van een meer traditionele organisatie naar een moderne- en resultaatgerichtere organisatie.
Om dit te realiseren lopen er tijdens deze beleidsperiode een aantal ontwikkellijnen door de organisatie;
• Project ver- / nieuwbouw; ontwikkeling van 7 huiskamers en de nieuwbouw van 8 appartementen.
• Project herinrichting primaire proces; met als uitgangspunt de visie “Hier voel ik mij thuis” en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
• Project gastvrijheid en dorpsontmoeting; het zijn van een gastvrij middelpunt voor de mensen uit de omgeving.
• Project scholing en organisatieontwikkeling; ter ondersteuning van de transitie naar het nieuwe wonen en werken.
• Project de nieuwe organisatie; transitie naar kleinschalig wonen en werken.

 

DE ORGANISATIE
De organisatie kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens het RvB-RvT model.
Samen met de bestuurder, je collega manager zorg, de controller en de beleidsmedewerker maak je deel uit van het MT. Hierin werk je gezamenlijk aan de 3G’s; Goed leven voor de client, Goed werk van de medewerkers en een Gezonde organisatie.
Je ressorteert rechtstreeks onder de directeur-bestuurder en je geeft direct leiding aan
alle medewerkers binnen je eenheid. Dit zijn ongeveer 60FTE’s, verdeeld over 3 zorgteams en het team paramedische disciplines.

 

DE FUNCTIE MANAGER ZORG
De manager zorg is verantwoordelijk voor de aansturing van de intramurale capaciteit van de organisatie. Over 3 woonlagen verdeeld wonen 74 bewoners die je samen met je teams iedere dag het thuisgevoel probeert te geven.
Voor deze managementfunctie zoekt Sint Jozef een inspirerende leider met een open en warme verbinding naar anderen, die wil samenwerken vanuit gelijkwaardigheid en die zorgvuldig en coachend is. Een manager met inzicht in bedrijfsvoering, structuur, (zorg)proces en analyse.
Iemand die via haar/zijn netwerken goed op de hoogte  is van (regionale) ontwikkelingen op het  vakgebied. Je hebt een passende professionele (zorg)achtergrond met tenminste een afgeronde hbo-opleiding. Je hebt ervaring als manager met het succesvol ondersteunen van teams. Je bent zichtbaar, goed bereikbaar en transparant in je handelen. Je bent een consistente gesprekspartner en iemand die fijn is om mee te werken.

 

COMPETENTIES
• Zakelijk, ondernemend en ambitieus
• Gedreven, nuchter en veerkrachtig
• Samenwerkingsgericht
• Teamspeler; open, transparant en duidelijk
• Communicatief vaardig
• Daadkrachtig en resultaatgericht
• Humor

 

ARBEIDSVOORWAARDEN
Bij Sint Jozef wordt  samengewerkt in een open, informele cultuur. Met een gezonde dosis humor wordt hard gewerkt aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg.  Sint Jozef biedt een inspirerende en dynamische werkomgeving waar ruimte is om echt het verschil te maken.
Arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig CAO- VVT en zijn in lijn met de zwaarte van de functie.
Het betreft een functie van 28 uur per week. Een contract wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en bij gebleken geschiktheid wordt deze omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

 

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Van Ham & van der Heijden, in de persoon van drs. Tonnie van Ham, partner/senior adviseur. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functies geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna vinden gesprekken plaats met de selectie – en adviescommissie.

 

SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085- 0479149. Je sollicitatie onvangen we graag voor 19 oktober 2019. Solliciteer hier!