Meerdere managers - 32-36 uur uur - Tilburg e.o.

OVER CONTOURDETWERN

ContourdeTwern staat voor een zelfredzame, sociale samenleving. Zij biedt ondersteuning op het gebied van jongerenwerk en kids (R-newt), mantelzorg, buurt- of dorpsondersteuning, individueel advies (voornamelijk aan ouderen) en buurtbemiddeling. Daarnaast zorgt zij voor inzet en ondersteuning van vrijwilligers.

 

Zelfredzaam is niet voor iedereen vanzelfsprekend. ContourdeTwern helpt mensen en buurten bij het oplossen van kleine en grote vragen en bij mooie projecten die mensen samenbrengen. Dit doet ze met de opgedane kennis, verschillende middelen – zoals onze buurthuizen en wijkcentra – en samen met overheden en samenwerkingspartners. Maar vooral met haar bevlogen medewerkers en vrijwilligers, die in zestien werkgebieden – van Boxtel tot Dordrecht – als sociaal bindmiddel fungeren. Men staat altijd náást mensen, nooit erboven. Het motto van de organisatie is: ‘Nooit alleen’ en dat betekent dat zij doet wat nodig is om iedereen mee te laten doen. Dit jaar bestaat ContourdeTwern 75 jaar.

 

Bij ContourdeTwern staat ‘samen’ en ‘integraal’ hoog op de agenda. Het stimuleren, bevorderen en creëren van initiatieven en projecten, gaat zij de komende periode concreet verder vormgeven aan de hand van vijf zogenoemde werkplaatsen. Deze werkplaatsen komen mede voort uit de behoefte om te komen tot een gedeelde visie op de leidende thema’s in het werkveld. Daarnaast gebruiken ze de werkplaatsen om overzicht te creëren rondom initiatieven en projecten. De vijf werkplaatsen zijn:

1.      Buurtgericht werken

2.      Armoede

3.      Kind en ontwikkeling

4.      Ouderen

5.      Activering en participatie


Uitdaging de komende jaren

ContourdeTwern heeft de komende jaren een aantal uitdagingen. Deze zijn als volgt:

Het behouden van de stevige positie in de sociale basis van de 16 gemeenten waarvoor gewerkt wordt. Dit vraagt om wendbaarheid om in te kunnen spelen op de lokale vraagstukken in die gemeenten. Het versterken van de preventieve aanpak om de kosten voor zorg en hulpverlening voor de gemeenten passend te houden met de beschikbare budgetten. Dit vraagt om nauwe afstemming met de lokale sociale teams en de partijen die daarin verenigd zijn.

In samenhang met de andere partijen in de sociale basis komen tot verbindingen en het organiseren van een gezamenlijke aanpak die recht doet aan de vraagstukken die actueel zijn in de buurten, wijken en dorpen waar gewerkt wordt.

 

DE ORGANISATIE
ContourdeTwern werkt volgens de zorgbrede Governance code en kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De uitvoering van het primaire proces krijgt van onderaf vorm door 12 uitvoerende teams, die op de lokale maat worden georganiseerd. Deze teams zijn integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van dienstverlening in een regio en worden aangestuurd door een Manager. De Managers worden direct aangestuurd door de Bestuurder en vormen samen met de Manager Bedrijfsvoering het Managementteam.

 

Bij ContourdeTwern werken circa 500 medewerkers en circa 5500 vrijwilligers. De hoofdlocatie is gevestigd in Tilburg. Met trots is zij door de medewerkers afgelopen jaar beloond met het Beste Werkgevers-keurmerk. Een bevestiging van goed werkgeverschap; medewerkers ervaren veel ontwikkelruimte, ruimte voor initiatief  en tonen grote betrokkenheid met de organisatie.

 

Zie voor meer informatie over de organisatie; www.contourdetwern.nl.

 

DE FUNCTIE

Het sociaal domein is continu in beweging. Het samen met de organisatie verder invulling geven aan een zelfredzame samenleving vraagt daadkrachtige managers met strategisch inzicht die koersvast zijn en ervaring hebben met verandertrajecten. Managers die de visie gemakkelijk vertalen naar de dagelijkse praktijk en de teams weten mee te nemen in genoemde ontwikkeling.

Managers die creatief en inventief zijn en die lef tonen op momenten dat dit gevraagd wordt. Die als boegbeeld van de organisatie, verbindend en met oog voor integraliteit, de organisatie binnen en buiten met verve en enthousiasme vertegenwoordigen. 

 

Vanuit de rol ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen van je team die op verschillende locaties werkzaam kunnen zijn. Je geeft direct leiding aan de coördinatoren (die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van medewerkers), daarnaast kun je ook een aantal medewerkers uit het team direct onder je hoede hebben.

 

Je zorgt ervoor dat de dienstverlening op korte en lange termijn aansluit bij de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de eisen die daaraan worden gesteld. Samen met  de directeur-bestuurder en de manager bedrijfsvoering vorm je het management van ContourdeTwern en lever je een bijdrage aan het beleid en je weet deze te concretiseren naar lokale uitvoering.  Daarnaast weet je te komen tot een optimale en intensieve samenwerking met het Servicebureau en het team Innovatie & beleid, om de opgaven in de werkgebieden met kwalitatieve resultaten en een groot bereik te realiseren.

In de rol van opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor organisatie brede projecten of programmalijnen.

 

Diversiteit in teams

ContourdeTwern heeft een breed werkgebied met een verscheidenheid aan locaties en daarmee teams. Sommige teams werken voor een wijk binnen een  stad (Tilburg is bijvoorbeeld ingedeeld in 5 teams), andere teams doen dat voor een hele gemeente (bijvoorbeeld gemeente Boxtel). Gemeente Heusden daarentegen heeft ‘Bijeen’ opgericht, een samenwerkingsverband bestaande uit medewerkers van diverse organisaties (ContourdeTwern, de gemeente, MEE Plus, Farent en GGD Hart voor Brabant). In het laatste geval, maakt de manager van ContourdeTwern gebruik van de ondersteunende diensten van deze moederorganisaties.

 

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en ter uitbreiding van het management, zoekt ContourdeTwern een aantal nieuwe managers.

Omdat zij gaan voor roulerend management, is op dit moment nog niet duidelijk voor welk team je in aanmerking komt.

 

OPDRACHT

Als manager realiseer je de doorontwikkeling van de teams als geheel en per locatie met de focus op innovatie c.q. creativiteit. Om dit te bereiken is verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en met name financieel en organisatorisch inzicht nodig. Je weet zaken planmatig en gestructureerd aan te pakken en zorgt voor borging van nieuwe werkwijzen en methodes. Tevens stimuleer je en begeleid je medewerkers in het groeiproces 'van zorgen voor’ naar ‘zorgen dat' met als uítgangspunt samenredzaamheid van de doelgroepen (kanteling) en de slag van  product- naar wijk of dorpsgericht werken.

 

Je bent een toegankelijk persoon, goed benaderbaar, geeft en ontvangt makkelijk feedback. Samen met de medewerkers zorg je voor een goed, op elkaar afgestemd team waarin het vanzelfsprekend is om op integrale wijze te werken en relevante samenwerkingspartners aan elkaar te verbinden. Het stimuleren van mensen om het beste uit zichzelf te halen geeft je voldoening en doe je van nature.

Vanuit je rol ben je op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen, ben je actief in de samenwerking met (keten)partners binnen de regio/de wijk. Je neemt je teamleden hierin mee.

Als manager onderhoudt je gemakkelijk relaties met alle stakeholders, waaronder de gemeente. Ook ben je in contact met informele netwerken zoals burgerinitiatieven en zelforganisaties.

Je zorgt voor een goede aansluiting met de uitgangspunten c.q. wensen van je subsidieverstrekker (de gemeenten). Vanwege de transformatie is integraal samenwerken met partners in de basisstructuur van het sociaal domein een belangrijke taak, waarbij gemeenten sturen op (soms gezamenlijke) maatschappelijke resultaten.

 

FUNCTIE-EISEN

 • Aantoonbaar HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring in de aansturing van een vergelijkbaar team (professionals);
 • Een inspirerende wijze van leidinggeven om medewerkers mee te nemen in veranderingsprocessen;
 • Ervaring met het binnenhalen van subsidies en de verantwoording daarvan aan de accounthouder;
 • Het vermogen een brug te slaan naar interne- en externe stakeholders, netwerkvaardig;
 • Organisatie- en omgevingsbewust, neemt initiatieven en bent in staat de kwaliteit van diensten, producten en systemen kritisch te toetsen en te verbeteren;
 • Sterke netwerker en je hebt bij voorkeur al een netwerk in het sociaal domein;
 • Op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en het politiek klimaat binnen de sector en  in het werkgebied waarvoor jij verantwoordelijk bent;
 • Een coachende, inspirerende en verbindende stijl van leidinggeven;
 • Resultaat- en samenwerkingsgericht en neemt medewerkers mee in een veranderingsproces;
 • In staat om samen met de coördinatoren de ambities van het team en de gehele organisatie door te ontwikkelen en te effectueren.
 • Voor het team bij de gemeente Heusden (Bijeen) gelden aanvullend de volgende eisen;
 • Je moet kunnen schakelen op belangen van de diverse stakeholders die deelnemen in het lokale samenwerkingsverband;
 • Je hebt ervaring in het aansturen binnen een netwerkverband;
 • Je bent in staat de gestarte netwerkorganisatie verder te ontwikkelen.

 

COMPETENTIES/VAARDIGHEDEN

·       Strategisch inzicht/abstractievermogen

·       Zakelijk/bedrijfsmatige blik

·       Ondernemend en ambitieus

·       Gedreven, nuchter en veerkrachtig

·       Teamspeler; open, transparant en duidelijk

·       Communicatief vaardig

·       Besluitvaardig, daadkrachtig en resultaatgericht

·       Flexibel

·       Humor

 

PERSOONLIJKHEID

Toegankelijke persoonlijkheid met oprechte interesse in mensen. Enthousiast, inspirerend en motiverend. Hands-on mentaliteit, beschikkend over een situationeel sturende managementstijl en in staat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk. Kan schakelen op meerdere niveaus in een organisatie, zowel in- als extern.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie betreft een fulltime functie (36 uur) waarbij 32 uur eveneens mogelijk is. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk schaal 12, max. € 78.400,- bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek (dit is inclusief individueel keuzebudget van ruim 17,07% en de indexering van 3,25% per september 2019). Dit kan in oplopen tot maximaal € 81.000,- in verband met een indexering van 3,25% per 2020.

 

Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie deze om te zetten naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. ContourdeTwern kent uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en er zijn volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling inclusief sportfaciliteiten. 

 

Bij aanname wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd niet ouder dan 3 maanden.

 

PROCEDURE
De werving & selectie wordt verricht door bureau Van Ham & Van der Heijden, mevrouw drs. Tonnie van Ham, partner/ senior adviseur. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna vinden gespreksrondes plaats met de selectie- en adviescommissies. Een snelle start bij ContourdeTwern is wenselijk.

 

De werving vindt gelijktijdig in- en extern plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085-0479149. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 17 augustus 2019 via www.vanhvanh.nl. Reageren kan via de volgende button: solliciteer hier!

 

­­­