Teammanager Herlaarhof - minimaal 32 uur uur - Den Bosch

OVER REINIER VAN ARKEL
Reinier van Arkel, specialist in geestelijke gezondheidszorg in de regio ’s-Hertogenbosch en de Meierij, is onderdeel van de Reinier van Arkelgroep. Ook Ypse en Maatschappelijke Opvang Den Bosch maken deel uit van de groep. Reinier van Arkel is hiermee een deel van het zorgnetwerk en levert toegevoegde waarde aan de gezondheid in de regio.
Specialistische geestelijke gezondheidszorg biedt Reinier van Arkel in de zorgeenheden Herlaarhof, Reinier² en Reinier+. Herlaarhof richt zich op de kinder- en jeugdpsychiatrie. Reinier² richt zich op sociale, acute en forensische psychiatrie. Reinier+ op de specialistische poliklinische en ziekenhuispsychiatrie. Ouderenpsychiatrie wordt geboden in samenwerking tussen Reinier+ en Reinier². De zorgeenheden kunnen bij de uitvoering van hun werkzaamheden bouwen op de ondersteuning van ondersteunende diensten.

 

STRATEGIE
De koers van Reinier van Arkel voor de komende jaren luidt:
Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en hun naasten. Men biedt hoge kwaliteit van zorg, wat een combinatie is van herstel ondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies, door kwaliteit te koppelen aan zelforganisatie met goede professionals. Reinier van Arkel biedt niet alleen hoge kwaliteit van tweede lijns specialistische zorg, maar voelt ook de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van ernstige psychiatrische aandoeningen. En omdat Reinier van Arkel zich realiseert dat ze dat niet alleen kunnen, doen ze dit samen met cliënten, hun naasten en in netwerkverbanden met Maatschappelijke Opvang, Ypse en andere belangrijke partners.

 

ORGANISATIE
Reinier van Arkel kent een tweehoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens een RVT- RVB model.
De drie zorgeenheden worden duaal aangestuurd door een directie die bestaat uit een directielid algemene zaken en een directielid behandelzaken. Zij sturen teammanagers aan die op hun beurt weer de zorgteams aansturen en ondersteunen in de ontwikkeling naar zelfsturende teams.

 

HERLAARHOF
Herlaarhof biedt specialistische GGZ zorg en is het expertisecentrum bij uitstek voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar met de meest ernstige psychische aandoeningen, die stagneren in hun ontwikkeling.
Kinderen en jongeren die bij Herlaarhof komen, hebben een ernstige psychische aandoening met hieraan verwante problemen in het gezin, op school of met vrienden, die vaak om een intensieve behandeling en begeleiding vragen. Herlaarhof zet zich, in samenwerking met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners in om (aanhoudende) ernstige psychische problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen.
Herstel ondersteunende zorg is de inhoudelijke basis. Omdat kinderen en jongeren het beste zo dicht mogelijk bij huis hulp ontvangen, is Herlaarhof op diverse plekken in de regio te vinden. Herlaarhof sluit daarnaast aan bij de regioteams van Reinier van Arkel en werkt nauw samen met huisartsen, jeugdartsen, wijkteams en basisteams jeugd en gezin o.a. door het bieden van consultatie en advies.


TEAMMANAGER HERLAARHOF
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste teammanager die het team binnen Herlaarhof gaat versterken. Hij of zij geeft direct en indirect leiding aan een aantal teams met in totaal 40 tot 100 medewerkers. Je stijl van leidinggeven is Rijnlands: je bent sensitief, weet wat leeft binnen de organisatie en handelt daarnaar. Je bent in verbinding met je omgeving en gelooft in dialoog en co-creatie.
De teammanager stuurt op het realiseren van de gestelde doelen en werkzaamheden binnen de teams zodat de professionals optimaal hun werk kunnen doen. Hierbij heeft hij of zij een faciliterende en coachende managementstijl. De teammanager is geïnspireerd door en overtuigd van het concept van zelforganiserende teams. Hij of zij stuurt op eigen regie, stimuleert en ondersteunt een ondernemende en vooruitstrevende cultuur. Reflecteren, samenwerken, confronteren en elkaar rechtstreeks aanspreken vormen de ingrediënten voor het ontwikkelen en voortdurend verbeteren van werkprocessen en resultaten. De teammanager heeft een centrale rol in het participeren in externe netwerken.

 

FUNCTIE- EISEN
Wij zijn op zoek naar een ervaren ontwikkelings- en resultaatgerichte kandidaat die beschikt over:
• Een relevante afgeronde HBO opleiding, aangevuld met een gedegen managementopleiding en actuele kennis van management theorieën,- methoden en – technieken.
• Ruime ervaring in het aansturen van professionals .
• Een inspirerende wijze van leidinggeven om medewerkers mee te nemen in veranderingsprocessen.
• Ruime bedrijfskundige expertise.
• Ervaring in projectmatig werken.
• Innovatieve slagkracht en lef.
• Het vermogen een brug te slaan naar interne- (ondersteunende diensten) en externe stakeholders.

 

COMPETENTIES
• Initiatiefrijk en ambitieus.
• Gedreven, nuchter en veerkrachtig.
• Zich staande kunnen houden in een krachtveld van professionals.
• Samenwerkingsgericht.
• Teamspeler; open, transparant en duidelijk.
• Communicatief vaardig.
• Besluitvaardig, daadkrachtig en resultaatgericht.


ARBEIDSVOORWAARDEN
Bij Reinier van Arkel wordt samengewerkt in een open, informele cultuur. Met een gezonde dosis humor wordt hard gewerkt aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Reinier van Arkel biedt een inspirerende en professionele werkomgeving waar ruimte is voor verdere ontwikkeling.
Standplaats is het zorgpark Voorburg in Vught maar je bent als teammanager ook actief op de verschillende locaties van Reinier van Arkel binnen de regio.

Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 60 (min. €2.713,-, max. € 4.230,-)
Het betreft een functie voor minimaal 32 uur in de week. Een contract wordt aangegaan voor de duur van één jaar waar bij ongewijzigde omstandigheden deze wordt omgezet naar onbepaalde tijd.
Reinier van Arkel kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, (deels) naar eigen wens samen te stellen. Denk hierbij aan een eindejaarsuitkering, extra vrije dagen en de mogelijkheid tot het gebruik van een uitgebreid meerkeuzesysteem aanvullende arbeidsvoorwaarden en opleidingsfaciliteiten.

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Van Ham & van der Heijden, in de persoon van drs. Tonnie van Ham, partner/senior adviseur. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna vinden gesprekken plaats met de selectie – en adviescommissie.

 

SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085- 0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 8 mei 2019. Solliciteer hier!