HR Businesspartner - 32-36 uur uur - Gennep

OVER DICHTERBIJ
Dichterbij biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. De bijzondere meerwaarde van Dichterbij is dat zij voor alle categorieën en leeftijden van deze bijzondere zorggroep, de combinatie kan bieden van behandelen én wonen.
Het zorggebied van Dichterbij beslaat het oostelijk deel van Noord-Brabant, het zuidelijk deel van Gelderland en het noordelijk deel van Limburg. Het ondersteunend bureau is gevestigd in Gennep. Het totale gebied is opgedeeld in vier integraal bestuurde regio’s, die samen verantwoordelijk zijn voor de zorg van ongeveer 2.800 cliënten en waar een vrijwel gelijk aantal zeer toegewijde medewerkers hun zorg aan verlenen. Met een omzet van ca. € 250 mln. is Dichterbij een omvangrijke speler in Nederland als het gaat om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

DE AFDELING HR
Managers, teams en medewerkers geven het HR beleid in de praktijk handen en voeten. HR ondersteunt hen en adviseert vanuit de specifieke expertrol bij complexe vraagstukken. De afdeling HR bestaat uit 36 FTE. De verschillende disciplines zijn georganiseerd in teams. De teams verzuimadministratie, personeels- en salarisadministratie, werving, flex en leercentrum vallen onder de manager personele processen. De HR businesspartners, social controller, vakspecialisten verzuim, HR beleidsadviseur leren en ontwikkelen, specialist arbeidsvoorwaarden en manager personele processen worden rechtstreeks aangestuurd door de directeur HR.


Speerpunten van HR op dit moment zijn: Dichterbij als aantrekkelijk werkgever (arbeidsmarktbenadering/ werving & selectie) ontwikkeling van vakmanschap en duurzame inzetbaarheid (vitaliteit en verzuimreductie). Samen met de gemeenschappelijke ondernemingsraad wordt gewerkt aan een lange termijn HR beleid.

 

DE FUNCTIE HR BUSINESSPARTNER
Vanuit de visie dat het HR beleid primair de uitvoering van de zorg en dienstverlening ondersteunt, adviseer en ondersteun je de regiodirecteuren en het management bij het vormgeven en implementeren van HR beleid. Beleid en advies komen tot stand op basis van een intensieve samenwerking met de zorgprofessionals en de deskundigen op het terrein van de andere beleidsfacetten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor specifieke aandachtsgebieden die Dichterbij-breed aan de orde zijn.


De afdeling HR richt zich primair op het vertalen van de strategische doelstellingen van Dichterbij en ontwikkelingen op het terrein van (aanpassingen van) HR-beleid van Dichterbij (uitgangspunten, kaders en richtlijnen). Daarnaast adviseert HR de raad van bestuur, directie, management en bedrijfsonderdelen bij verschillende HR-vraagstukken.


De HR businesspartner geeft HR een 'gezicht' binnen de organisatie, daarmee maak je de toegevoegde waarde van HR zichtbaar. Je adviseert gevraagd en ongevraagd directeuren en managers op het gebied van HR, waaronder organisatieontwikkeling en verandertrajecten. Je coacht en ondersteunt het management op HR-aspecten bij de uitvoering van haar integrale managementtaak. De vacature voor HR businesspartner is voor het bedrijfsonderdeel Expertise en de regio Noord-Midden. Je werkplek is het hoofdkantoor in Gennep en de regio Noord-Midden.

 

Dichterbij streeft naar een ongedeelde samenleving, een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben en de kans krijgen om hun talenten te ontplooien. Zelfstandigheid en de specifieke mogelijkheden van de cliënt vormen het vertrekpunt, professioneel, samen, open en betrokken zijn de kernwaarden bij Dichterbij. Cliënten worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Datzelfde geldt voor medewerkers. Dichterbij vraagt hen om te ondernemen, om initiatief te nemen en zichzelf te ontwikkelen. Daarvoor krijg je de ruimte. Spreekt dit je aan, dan heb jij het Dichterbij-hart.


FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES
• Je hebt hart voor de zorg.
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau met 5 tot 10 jaar relevante praktijkervaring als HR Businesspartner van directie- en management.
• Je hebt aantoonbare ervaring met het vormgeven en implementeren van verandertrajecten bv op het gebied van zelforganisatie, cultuur en leiderschap.
• Je hebt aantoonbare ervaring met het adviseren op strategische HR vraagstukken en organisatieontwikkeling.
• Je hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg en weet deze te vertalen naar beleid en/of advies op strategisch niveau. Bij het ontwikkelen van beleid en het adviseren heb je altijd de visie van Dichterbij en de zorg van cliënten voor ogen. Je hebt een resultaatgerichte en pro actieve houding. Je werkt zelfstandig en acteert oplossingsgericht (creatief) en ondernemend.
• Je bent onafhankelijk en maakt gemakkelijk verbinding met diverse mensen en wordt gezien als een volwaardige gesprekspartner.
• Je bent conceptueel sterk. Je hebt een open en lerende houding en bent zelfreflectief.
• Je bent in staat een rol te vervullen in coaching en ontwikkeling van teams, managers en (regio) MT’s.


ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een functie van 32-36 uur. Salariëring is conform CAO- Gehandicaptenzorg, de functie is ingeschaald in FWG 65.
Het betreft een mooie veranderopgave in een organisatie met werk van betekenis. Je werkt nauw samen met de (zorg)directeuren en het managementteam. Binnen Dichterbij is de ruimte jezelf te ontwikkelen en aan je carrière te werken.

 

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Van Ham & Van der Heijden, in de persoon van drs. Tonnie van Ham, partner/senior adviseur. Zij voert gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna volgen er gesprekken met twee selectiecommissies.

 

SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085 0479149. Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 3 februari 2019. Solliciteer hier!