Manager Ondersteuning en Zorg - 28-36 uur uur - Teteringen

OVER PARK ZUIDERHOUT
Op het terrein van Park Zuiderhout in Teteringen wonen zo’n 350 ouderen. In hun eigen appartement, een groepswoning of op een etage voor mensen met dementie. Ook worden mensen van buiten en binnen Park Zuiderhout een extra thuis geboden op de dagbesteding. Zuiderhout Buiten verzorgt en ondersteunt een rijk aanbod aan clubs, evenementen en uitjes. Op het terrein zijn horecagelegenheden, een eigen gastronomisch team, een wasserij en huishoudelijke dienst aanwezig. Bij alle services staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Park Zuiderhout is de trotse bezitter van het PREZO gouden keurmerk in de zorg.

Het ‘Vieren van het Leven’ vat kernachtig samen waar Park Zuiderhout voor staat; een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en levensgeluk van bewoners. De eigen leefstijl, de autonomie en levensbeschouwing zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. In deze visie is de bewoner een uniek en zelfstandig wezen, met een eigen persoonlijkheid, eigen relaties en een eigen geschiedenis. Van daaruit formuleert hij/zij eigen persoonlijke behoeften en wensen en maakt hij/zij eigen persoonlijke keuzes.
De mensvisie die hieraan ten grondslag ligt geldt evengoed voor medewerkers. Zaken als persoonlijk leiderschap, integriteit, verantwoordelijkheid nemen, horen daarbij. Vanuit die visie gelooft Zuiderhout in de kracht van teams. Teams waarin medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen, ten gunste van de cliënten en bewoners waarvoor of waarmee zij werken. Er werken ongeveer 225 medewerkers bij Zuiderhout.

 

STRATEGIE
In het strategisch beleidsplan Met open blik en vol vertrouwen naar 2020 zijn onder andere de volgende ambities benoemt;
• In 2020 ervaart 100% van de bewoners dat er ruimte is voor zingeving en levensvragen in aansluiting op de persoonlijke betekenis hiervan voor de bewoner.
• In 2020 scoort Zuiderhout op het gebied van kwaliteitsindicatoren en klanttevredenheid met minimaal een 9 boven het landelijk gemiddelde van 7.7.
• In 2020 scoort minimaal 90% van de bewoners positief op het ervaren van welbevinden en op het ervaren van aansluiting van zorg en ondersteuning op de wensen van bewoners.
• In 2020 behoort Zuiderhout tot de tien beste werkgevers in de branche (landelijk).
• In 2020 is Zuiderhout de meest aantrekkelijke organisatie voor mantelzorgers en vrijwilligers in het werkgebied.
• In 2020 wordt in Zuiderhout gewerkt in krachtige, vitale en waar mogelijk, zelforganiserende teams.

 

ORGANISATIESTRUCTUUR
De organisatie kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens het Raad van Bestuur – Raad van Toezichtmodel. Samen met de manager Ondersteuning en Zorg, de manager Wonen en Services en de manager Financiën en Administratie vormt de Bestuurder het managementteam. De medezeggenschap is geregeld via de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

 

BESTURINGSFILOSOFIE
Bij Park Zuiderhout wordt gewerkt via het OER-model ( Ondersteuning Eigen Regievoering). Dit is een organisatiemodel met de kernwaarde (leverings)betrouwbaarheid en een handelingsmodel met kernwaarden; persoonsgerichtheid, belevingsgerichtheid en gastvrijheid. OER staat voor een cultuur waarin de bewoners continue worden uitgenodigd om invloed te hebben op het aanbod. Park Zuiderhout mag voor alle zorgteams het OER-merk voeren.


FUNCTIE MANAGER ONDERSTEUNING EN ZORG
Omdat de huidige manager met pensioen is gegaan, zijn wij voor Park Zuiderhout op zoek naar een manager Ondersteuning en Zorg.
De manager Ondersteuning en Zorg rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder en werkt als MT lid intensief samen met de manager Wonen en Service en de managers van de stafdiensten. De manager is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit, prestaties en productiviteit van het zorgafdelingen.
Hij/zij geeft direct leiding aan vier teammanagers, pastorale zorg, verpleegkundig specialisten en behandelaars. En geeft indirect leiding aan totaal ongeveer 150 medewerkers. Een goede interne samenwerking en verbinding is essentieel voor het verder professionaliseren van de zorg aan de cliënt.
Om hier vorm en inhoud aan te geven wordt van de manager verwacht;
• Een bijdrage te leveren aan het strategisch beleidsplan.
• Een bijdrage te leveren aan de integratie van zorg met services.
• Mede vorm te geven aan de inzet van, voor de organisatie, anders opgeleiden.
• Bij te dragen aan de doorontwikkeling van de functie teammanager.

 

FUNCTIE-EISEN / KENNIS EN VAARDIGHEDEN
De manager Ondersteuning en Zorg is een kleurrijke persoonlijkheid met kennis van de langdurige zorg. Iemand met sterke communicatieve vaardigheden en ruime managementervaring.
Functie-eisen:
• HBO+/ WO werk- en denkniveau en minimaal een HBO managementopleiding.
• Managementervaring binnen de zorg en actuele kennis van verschillende financieringsvormen op het gebied van en zorg en zorg-gerelateerde wet- en regelgeving.
• Ruime ervaring met bedrijfsvoering in combinatie met zorg en dienstverlening.
• Vanuit visie kunnen werken; een stip op de horizon kunnen zetten en teams hierin mee kunnen nemen.
• Gedreven door het realiseren van goede kwaliteit van zorg.
• Ervaring met veranderingstrajecten en procesmatig werken.

 

PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN
• Inspirerende en enthousiasmerende persoonlijkheid.
• Sterk gericht op samenwerking, zoekt de verbinding; stelt zich op als een constructief lid van het MT met kennis van zaken.
• Gericht op kwaliteit en verbetering.
• Verbindend, teamsamenwerker, toegankelijk, soepel in de omgang.
• Resultaatgericht, ondernemend en flexibel.
• Daadkrachtig en besluitvaardig.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het betreft een uitdagende functie voor 28- 36 uur in een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is. De functie is ingeschaald in FWG 65 van de CAO VVT. Zuiderhout kent een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Op het terrein van Park Zuiderhout is een kinderopvangorganisatie aanwezig. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar waarna bij wederzijdse tevredenheid de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd.

 

PROCEDURE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door drs. Tonnie van Ham, partner/senior adviseur van bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie waarna een voordracht van kandidaten plaatsvindt aan de opdrachtgever. Hierna volgen gesprekken met de selectie- en adviescommissie. De gespreksrondes zullen in de maand februari 2019 plaatsvinden.
Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

 

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling voor deze boeiende functie dan zien wij uw reactie graag vóór 15 januari 2019 tegemoet. Solliciteer hier!