Manager ICT - 36 uur uur - Den Bosch

ALGEMEEN
Als oudste GGZ instelling van Nederland heeft Reinier van Arkel een interessant verleden en een duidelijke visie op de geestelijke gezondheidszorg van de toekomst.
Reinier van Arkel helpt cliënten, van jong tot oud, met complexe psychische stoornissen voorúit. Regie over eigen herstel is daarbij erg belangrijk.

De medewerkers van Reinier van Arkel werken hierbij graag samen met iedereen die van betekenis kan zijn, in de hulpverleningsketen, met ervaringsdeskundigen, familie en naasten.

Reinier van Arkel is een omvangrijke organisatie waar ruim 1400 professionals werken in de volle breedte van de GGZ; van kinder- en jeugd tot ouderenzorg en van IHT en crisis tot (klinisch) verblijf en ziekenhuispsychiatrie. Ruimte genoeg dus om je te ontplooien in een werksfeer waar collegialiteit en professionele ontwikkeling hand in hand gaan.

Reinier van Arkel heeft een rijke opleidingstraditie zoals de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog specialist naast de opleiding tot psychiater verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

 

STRATEGIE
De koers van Reinier van Arkel voor de komende jaren luidt:
Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en hun naasten. Men biedt hoge kwaliteit van zorg, wat een combinatie is van herstel ondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies, door kwaliteit te koppelen aan zelforganisatie met goede professionals. Reinier van Arkel biedt niet alleen hoge kwaliteit van tweede lijns specialistische zorg, maar voelt ook de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van ernstige psychiatrische aandoeningen. En omdat Reinier van Arkel zich realiseert dat ze dat niet alleen kunnen, doen ze dit samen met cliënten, hun naasten en in netwerkverbanden met Maatschappelijke Opvang, Ypse en andere belangrijke partners.
De weg waarlangs Reinier van Arkel deze koers gaat volgen is de weg van het kwaliteitsdenken.
Belangrijke elementen hierin zijn:
• Waarde toevoegen aan de klant
• Zelforganisatie koppelen aan hoge kwaliteit van zorg
• Het boeien en binden van goede professionals
• Adequaat opleiden en nascholen + faciliteren ( zowel individueel als voor teams)
• Kwaliteit = voortdurend verbeteren

 

Zie voor meer informatie over de organisatie: www.reiniervanarkel.nl

 

ORGANISATIE
Reinier van Arkel kent een tweehoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens een RVB- RVT model.
De zorgeenheden worden duaal aangestuurd door een directie die bestaat uit een directielid algemene zaken en een directielid behandelzaken. Zij sturen teammanagers aan die op hun beurt weer de zorgteams aansturen in een groeimodel naar zelfsturende teams.

 

BEDRIJFSVOERING
Het primaire proces wordt ondersteunt door de stafafdelingen HR en bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering bestaat uit de units Zorgadministratie, Vastgoed, Financiën en ICT. De units worden aangestuurd door een manager en samen met de voorzitter Raad van Bestuur vormen zij het managementteam bedrijfsvoering.

 

DE FUNCTIE MANAGER ICT
De manager ICT heeft een breed en uitdagend takenpakket en is voortrekker waar het gaat om het bereiken van excellente ICT dienstverlening en het stimuleren van ICT innovatie binnen Reinier van Arkel. Hij of zij is overtuigd van het concept van zelforganiserende teams en de rol van de ondersteuning daarin. De manager ICT stuurt daarbij op strategisch en tactisch niveau op datgene wat toegevoegde waarde heeft in of voor het primaire proces, zodat er flexibel op veranderingen wordt ingespeeld. De organisatie is de komende jaren volop in ontwikkeling en de ondersteunende diensten gaan daar in mee en dragen daar aan bij. De manager ICT onderhoudt contacten met externe samenwerkingspartners waaronder de collega’s van de A59 organisaties, toeleveranciers en andere stakeholders. De manager ICT heeft een helikopterview bij de uitvoering van de diverse projecten ten behoeve van de doorontwikkeling van de ICT afdeling. De manager ICT geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling en rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

 

De afdeling ICT bestaat uit ongeveer 26 medewerkers verdeeld over de clusters ; (skilled) servicedesk, functioneel applicatiebeheer, systeembeheer met netwerkbeheer en systeembeheer en beleid met een beleid,- en projectmedewerker en projectmedewerker telefonie. Van de medewerkers van de afdeling wordt een professionele servicegerichte houding verwacht.

 

Opdrachten waar de afdeling ICT de komende periode voor staat zijn:
• Heroriëntatie op het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
• Een meerjaren ICT strategie
• Robotisering en verdere automatisering
• Verdere digitalisering

 

FUNCTIE EISEN
• Academisch werk en denkniveau plus meerjarig vergelijkbare ervaring op het brede terrein van ICT en informatievoorziening in een complex ICT landschap.
• Gewend te werken in een grote en complexe organisatie. Affiniteit met de zorg en ervaring met zelforganisatie is een pré.
• Een strategische sparringpartner voor Raad van Bestuur en directeuren.
• Een overtuigende visie op ICT dienstverlening en ervaring met innovatie van ICT. Sterk in de doorvertaling naar business cases, programma’s/projecten, bedrijfsprocessen en servicegerichtheid.
• Kennis en ervaring met het opstellen van een ICT roadmap en deze bewaken op basis van een tijdslijn en prioriteiten op een manier dat stakeholders het proces kunnen blijven volgen.
• Heeft naast ervaring met en inhoudelijke kennis van de harde kant van ICT en de ontwikkelingen die zich daar afspelen ook ruime ervaring met services.
• Ervaring in het aansturen van veranderprocessen, de inrichting van de eigen werk- en projectorganisatie, de ontwikkeling van medewerkers en de professionalisering van dienstverlening.
• Ervaren netwerker. Ervaring met het intern positioneren van de eigen ondersteunende dienst en het onderhouden en uitbouwen van de contacten met externe samenwerkingspartners, toeleveranciers en stakeholders.

 

COMPETENTIES
• Communicatief vaardig
• Strategisch sterk
• Verbindend
• Sterk in projectmatig werken
• Resultaatgericht


ARBEIDSVOORWAARDEN
Bij Reinier van Arkel wordt samengewerkt in een open, informele cultuur. Met een gezonde dosis humor wordt hard gewerkt aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Reinier van Arkel biedt een inspirerende en professionele werkomgeving waar ruimte is voor verdere ontwikkeling.
Standplaats is het zorgpark Voorburg in Vught.

 

Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 70.
Het betreft een functie voor 36 uur. Een contract wordt aangegaan voor de duur van één jaar waar bij ongewijzigde omstandigheden deze wordt omgezet naar onbepaalde tijd.
Reinier van Arkel kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, (deels) naar eigen wens samen te stellen. Denk hierbij aan extra vrije dagen, extra geld, fietsplan, collectiviteitskortingen en opleidingsfaciliteiten.

 

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Van Ham & van der Heijden, in de persoon van drs. Tonnie van Ham, partner/senior adviseur. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functies geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna vinden gesprekken plaats met de selectie – en adviescommissie. Het streven is de procedure in januari 2019 af te ronden.

 

SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085- 0479149. Je sollicicatie ontvangen wij graag voor 25 november 2018.