Manager Servicebureau - 36 uur uur - Cadier en Keer

OVER STICHTING JEUGDZORG ST. JOSEPH
Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) is een organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs en heeft drie werkorganisaties; Icarus, Almata en Het Keerpunt.
Icarus en Almata zijn JeugdzorgPlusinstellingen voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die beschermd moeten worden tegen zichzelf, anderen of de maatschappij. Het Keerpunt is een justitiële jeugdzorginstelling voor jongeren die iets strafbaars hebben gedaan of daarvan verdacht worden en intensieve behandeling nodig hebben. Daarnaast biedt SJSJ ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

SJSJ streeft er naar om met haar specialistische opvoed-, behandeling- en begeleidingsfunctie de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en hun gezinnen te versterken, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Samen met haar opdrachtgevers (gemeenten, justitie / overig) en ketenpartners speelt SJSJ effectief en efficiënt in op steeds veranderende vragen in het werkveld van de jeugdzorg. Bij SJSJ werken circa 300 medewerkers.

 

ONTWIKKELINGEN
De maatschappij is flink in beweging en SJSJ verandert mee. Om alle ontwikkelingen het hoofd te bieden en toekomstbestendig te zijn (en te blijven), is er een nieuwe strategische koers bepaald: ‘Samen met Jou’. De kern van de nieuwe koers is het nadrukkelijk centraal stellen van de jongeren. Hiermee ligt de focus op het primaire proces dat zich volledig moet kunnen richten op de opvang en behandeling van de jongeren. Dit realiseren vraagt onder andere het bieden van goede ondersteuning naar het primaire proces. Als onderdeel van de totale heroriëntatie op de structuur en cultuur van de organisatie, is besloten de krachten van diverse ondersteunende diensten te bundelen in één Servicebureau voor de drie werkorganisaties.

 

HET SERVICEBUREAU
Het Servicebureau beschikt over circa 47 fte’s en is verantwoordelijk voor de clusters:
• Personeelszaken (o.a. personeelsadviseur en -medewerker)
• Automatisering (o.a. systeem- en netwerkbeheerder, programmeur, medewerker ICT)
• Financiële administratie en salarisadministratie (o.a. financiële medewerkers)
• Facilitaire dienst (o.a. magazijn, keuken, receptie, inkoop, bedrijfsbureau, Arbo)
• Staf (o.a. beleidsmedewerker, kwaliteitsmedewerker, secretariaat, communicatie)

 

Elke discipline heeft een primus inter pares die de linking pin is tussen het cluster en de manager met uitzondering van het cluster Facilitaire Dienst. Omdat in dit cluster een relatief groot aantal medewerkers in (redelijk) homogene functies werkt, is ervoor gekozen om per locatie een teamleider met hiërarchische bevoegdheden aan te stellen. De teamleider en de primus inter paressen worden allen aangestuurd door de manager van het Servicebureau, hierbij uitgaande van taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen.
Doelstelling van het Servicebureau is het bieden van flexibele, professionele, effectievere en efficiëntere dienstverlening. Op deze wijze kunnen de kosten van de ondersteunende diensten omlaag en door het inzetten van onder andere een variabele in fte-formatie kan het Servicebureau meebewegen in het geval van wijzigingen in werkomvang. Tevens wordt op die wijze ruimte gecreëerd voor innovatie en investeringen in bijvoorbeeld relatiemanagement en contractbeheer.
Relevante uitgangspunten voor het succes van het Servicebureau zijn: de efficiency van processen (lean en mean), oog voor organisatiebelangen en concerntaken en de inbreng van het primaire proces in het dienstenaanbod. Hierbij is toepassing van enige coleur locale wenselijk en noodzakelijk.

 

ORGANISATIESTRUCTUUR
De organisatie kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens het Raad van Bestuur – Raad van Toezichtmodel. Samen met drie directeuren en de manager Servicebureau vormt de Bestuurder het centraal management team (CMT). De drie directeuren zijn verantwoordelijk voor de drie werkorganisaties Icarus, Het Keerpunt en Almata. De manager Servicebureau is verantwoordelijk voor de aansturing van het Servicebureau.
De medezeggenschap is geregeld via de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

 

FUNCTIE EN OPDRACHT
Het betreft een nieuwe functie waarvoor SJSJ een manager zoekt die vorm gaat geven aan:
• Het opzetten, inrichten en vormgeven van het Servicebureau o.b.v. genoemde uitgangspunten.
• Het aansturen van de medewerkers van het Servicebureau.
• De verdere professionalisering van de dienstverlening: flexibel, effectief en efficiënt, afgestemd op de wens van de klant (primair proces). Dit houdt in het optimaliseren van processen van de diensten onderling en deze afstemmen met het primair proces.
• Het verschaffen van inzicht en overzicht in de kosten van de diensten en de organisatie als geheel (sturing c.q. managementinformatie).
• ICT optimalisatie, mede in relatie tot de dienstverleningsprocessen. Hierdoor ontstaat: meer standaardisatie en uniform werken wat ten gunste is van de jongeren.

 

FUNCTIE-EISEN / KENNIS EN VAARDIGHEDEN
• Je beschikt over een WO werk- en denkniveau en minimaal over een HBO opleiding, bijvoorbeeld in de richting van facility management.
• Je bent een ervaren manager met een coachende stijl van leidinggeven en je bent in staat diverse managementstijlen in te zetten en richting en ruimte tegelijk te geven.
• Je bent gericht op verbinding en samenwerking en weet de verbinding van het Servicebureau met de bestuurder en de directeuren tot stand te brengen met een goed gevoel voor verhoudingen en eventuele tegengestelde belangen in een veranderende omgeving.
• Je hebt ervaring met veranderingstrajecten en je bent sterk in procesmatig handelen.
• Je bent bekend met trends en ontwikkelingen binnen vergelijkbare organisatieonderdelen.
• Je bent strategische sterk maar beschikt ook over een hands-on mentaliteit en je schakelt makkelijk tussen de verschillende niveaus.
• Kennis van wet- en regelgeving op het vakgebied.

 

PERSOONLIJKHEID
SJSJ zoekt een manager die enthousiast is en gedreven. Iemand die anderen weet te inspireren en te motiveren en feeling heeft met jeugdzorg en iets wil betekenen voor de jongeren van SJSJ. Iemand die van aanpakken weet, van een flinke uitdaging houdt, ondernemend is en out of the box durft te denken. Een voortrekker in het uitrollen van de strategie. Een denker en een doener. Iemand die voor de bestuurder en de directeuren zowel een sparringpartner is als een verbinder tussen het primaire proces en het servicebureau. Vasthoudend en overtuigend.

 

COMPETENTIES
• Probleemanalyse
• Oordeelsvorming
• Inventiviteit
• Ondernemerschap
• Organisatiesensitiviteit
• Klantgerichtheid
• Resultaatgerichtheid
• Overtuigingskracht
• Leidinggeven
• Samenwerken

 

ARBEIDSVOORWAARDEN
De functie is ingeschaald van schaal 12 van de CAO jeugdzorg. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar waarna bij wederzijdse tevredenheid de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd. Standplaats is Cadier en Keer.

 

PROCEDURE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door drs. Tonnie van Ham, partner/senior adviseur van bureau Van Ham & van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Begin december worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd.
De gespreksronden bij de organisatie bestaan uit twee gesprekken met een selectiecommissie en een gesprek met een adviescommissie. Het streven is om de procedure voor het einde van dit jaar af te ronden. De werving vindt zowel in-als extern gelijktijdig plaats.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Heb je belangstelling voor deze boeiende functie dan zien wij je reactie graag vóór 18 november 2018 tegemoet. Solliciteer hier!