Directeur HR - 36 uur uur - Den Bosch

ALGEMEEN

Als oudste GGZ instelling van Nederland heeft Reinier van Arkel een interessant verleden en een duidelijke visie op de geestelijke gezondheidszorg van de toekomst.
Reinier van Arkel helpt cliënten, van jong tot oud, met complexe psychische stoornissen voorúit. Regie over eigen herstel is daarbij erg belangrijk.

De medewerkers van Reinier van Arkel werken hierbij graag samen met iedereen die van betekenis kan zijn, in de hulpverleningsketen, met ervaringsdeskundigen, familie en naasten.

Reinier van Arkel is een omvangrijke organisatie waar ruim 1400 professionals werken in de volle breedte van de GGZ; van kinder- en jeugd tot ouderenzorg en van IHT en crisis tot (klinisch) verblijf en ziekenhuispsychiatrie. Ruimte genoeg dus om je te ontplooien in een werksfeer waar collegialiteit en professionele ontwikkeling hand in hand gaan.

Reinier van Arkel heeft een rijke opleidingstraditie zoals de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog specialist naast de opleiding tot psychiater verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

 

STRATEGIE
De koers van Reinier van Arkel voor de komende jaren luidt:
Reinier van Arkel is er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en hun naasten. Men biedt hoge kwaliteit van zorg, wat een combinatie is van herstel ondersteunende zorg en andere bewezen effectieve behandelinterventies, door kwaliteit te koppelen aan zelforganisatie met goede professionals. Reinier van Arkel biedt niet alleen hoge kwaliteit van tweede lijns specialistische zorg, maar voelt ook de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van ernstige psychiatrische aandoeningen. En omdat Reinier van Arkel zich realiseert dat ze dat niet alleen kunnen, doen ze dit samen met cliënten, hun naasten en in netwerkverbanden met Maatschappelijke Opvang, Ypse en andere belangrijke partners.
De weg waarlangs Reinier van Arkel deze koers gaat volgen is de weg van het kwaliteitsdenken.
Belangrijke elementen hierin zijn:
• Waarde toevoegen aan de klant
• Zelforganisatie koppelen aan hoge kwaliteit van zorg
• Het boeien en binden van goede professionals
• Adequaat opleiden en nascholen + faciliteren ( zowel individueel als voor teams)
• Kwaliteit= voortdurend verbeteren
Zie voor meer informatie over de organisatie: www.reiniervanarkel.nl

 

ORGANISATIE
Reinier van Arkel is momenteel verdeeld in vijf resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s):
• Acute, intensieve psychiatrische & forensische psychiatrie
• Ambulant specialistische behandeling
• Wonen, zorg en participatie
• Ziekenhuispsychiatrie, ouderenpsychiatrie en cognitie
• Kinder- en jeugdpsychiatrie
De eenheden worden duaal aangestuurd door een directie die bestaat uit een directielid algemene zaken en een directielid behandelzaken. Zij sturen teammanagers aan die op hun beurt weer de teams aansturen.
Het is de overtuiging van Reinier van Arkel dat er kwalitatief betere zorg geleverd kan worden als aanpalende zorgverlening dichter bij elkaar georganiseerd gaat worden. Een aantal RVE’s zal dan in het najaar van 2018 ook samengevoegd gaan worden waardoor er 3 nieuwe RVE’s gaan ontstaan.

Het primaire proces wordt ondersteund door de stafafdelingen HR en bedrijfsvoering. De medezeggenschap is geregeld via de ondernemingsraad, cliëntenraad en de familie- en naastenraad.

 

DE EENHEID HR
HR ondersteunt de gehele organisatie vanuit de verschillende vakdisciplines zoals HR advies, de personeelsadministratie, de roosterorganisatie en het Leerhuis (onderdeel van de Brabant Academie).
Binnen HR advies werken verschillende adviseurs met specialisaties zoals verzuim en re-integratie, mobiliteit en loopbaanontwikkeling, beleidsontwikkeling, werving & selectie en arbeidsvoorwaarden. Binnen de afdelingen werken ongeveer 45 medewerkers. De directeur HR stuurt rechtstreeks de medewerkers van Advies aan en 3 leidinggevenden van de overige disciplines.

In de Brabant Academie hebben vier GZ-organisaties in Brabant hun krachten gebundeld ter versterking van innovatie, delen van kennis en actieve betrokkenheid in (wetenschappelijk) onderzoek en samenwerkingsverbanden met hogescholen en universiteiten. De afdeling HR heeft hierin een nadrukkelijke rol.


DE FUNCTIE
Als HR directeur ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en borging van de HR visie. Je adviseert de Raad van Bestuur en directeuren met betrekking tot HR strategie, HR- en opleidingsbeleid en HR-processen. Je bent sparringpartner van de Raad van Bestuur en ondersteunt en adviseert in de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers vanuit de richtinggevende principes van de organisatie. Je geeft op een ‘Rijnlandse stijl’ sturing aan de afdeling HR. Je rapporteert als MT-lid rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en werkt onder directe aansturing van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Je zorgt voor het verbinden van de doelen van Reinier van Arkel met de instrumenten op HR gebied.

Belangrijke speerpunten in de komende periode zijn:
• Ontwikkelen van een strategisch HR beleidsplan wat aansluit op het meerjarenbeleidsplan 2019-2021.
• Strategische personeelsplanning ; het voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategische beleid rondom instroom, doorstroom en uitstroom van personeel (SPP).
• Duurzame inzetbaarheid; Reinier van Arkel investeert in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid door samen met medewerkers te werken aan hun waarde voor de organisatie en hun loopbaanperspectief op de langere termijn.
• Arbeidsmarktcommunicatie; hoe om te gaan met de krapte op de arbeidsmarkt.
• On-boarding; boeien en binden van medewerkers.
• Opleiden en ontwikkelen.
• HR Analytics.
• Verder vervolg geven aan de ingezette digitalisering (van processen) gericht op professionalisering en toepasbaarheid en passend bij zelforganisatie.
• Actief als aanspreekpunt in werkgroepen van de A59, een netwerkorganisatie van een aantal GGZ-instellingen in Noord-Brabant en samenwerkingspartners binnen en buiten de GGZ.

 

FUNCTIE EISEN EN COMPETENTIES
• Je beschikt over een relevante WO opleiding en een afgeronde HRM-opleiding of een andere voor de functie relevante opleiding.
• Je hebt ruime, aantoonbare ervaring als strategisch HR manager in een complexe organisatie én je hebt ervaring met Strategische Personeelsplanning.
• Ervaring met de dynamiek in de zorg is een pré.
• Je hebt een duidelijke, heldere visie op HR en de ontwikkelingen in het vakgebied en je bent in staat dit te vertalen, uit te dragen en te realiseren.
• Je bent gericht op verbinding en samenwerking en weet de verbinding van HR met Raad van Bestuur en directie tot stand te brengen met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en eventuele tegengestelde belangen in een veranderende omgeving.
• Je hebt ervaring met veranderingstrajecten en je bent sterk in procesmatig handelen.
• Je hebt strategische sterk maar beschikt ook over een hands-on mentaliteit en je schakelt makkelijke tussen de verschillende niveaus.
• Je bent een people manager, je inspireert medewerkers en creëert een veilige omgeving waarin medewerkers ruimte krijgen voor eigen initiatief en autonomie.
• Je bent positief kritisch, toont verantwoordelijkheid en lef.
• Je bent daadkrachtig en slagvaardig.
• Humor, relativeringsvermogen en optimisme zijn belangrijke persoonlijkheidskenmerken.


ARBEIDSVOORWAARDEN
Bij Reinier van Arkel wordt samengewerkt in een open, informele cultuur. Met een gezonde dosis humor wordt hard gewerkt aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Reinier van Arkel biedt een inspirerende en professionele werkomgeving waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Raad van Bestuur en directeuren werken intensief samen om het beste met elkaar naar boven te halen.
In het hart van Brabant werk je voornamelijk vanuit de locaties in de binnenstad van Den Bosch en zorgpark Voorburg in Vught.

 

Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 75.
Het betreft een functie voor 36 uur. Een contract wordt aangegaan voor de duur van een jaar waar bij ongewijzigde omstandigheden deze wordt omgezet naar onbepaalde tijd.
Reinier van Arkel kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, (deels) naar eigen wens samen te stellen. Denk hierbij aan extra vrije dagen, extra geld, fietsplan, collectiviteitskortingen en opleidingsfaciliteiten.

 

PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Van Ham & van der Heijden, in de persoon van drs. Tonnie van Ham, partner/senior adviseur. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functies geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Het streven is de procedure in oktober af te ronden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085- 0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 1 september 2018. Solliciteer hier!