Manager Gezondheidscentrum - 36 uur uur - Helmond

ORO en context

Met de wortels in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, werkt ORO vanuit haar missie: ‘kwetsbare mensen gelukkig maken’, aan de ontwikkeling van een instelling voor uitvoering van een publieke zorgverzekering naar een eigentijdse markgerichte organisatie. De veranderingen in de Nederlandse langdurige zorg duidt ORO namelijk niet als bezuinigingen maar als een ontwikkeling waarbij klanten uiteindelijk over meer keuzemogelijkheden gaan beschikken. Dit denken betreft volgens ORO dan ook de kern van de transitie binnen de Nederlandse langdurige zorg en is sec het verschuiven van budgetten en spelregels tussen overheden in deze context van veel geringer betekenis. Deze duiding van ontwikkelingen heeft ORO vele nieuwe inzichten en ambities opgeleverd, die zijn vertaald in onder meer de meerjarige strategische veranderprogramma’s KANS en KANSDoen!
Vanuit de overtuiging dat als klanten kunnen kiezen, ze dat dan vooral voor ORO moeten doen, heeft ORO ingezien dat de vertegenwoordigers van cliënten wellicht meer klant zijn dan cliënten zelf omdat zij uiteindelijk de keuzes maken. In de praktijk staat deze notie echter nog ver van de beleving af. ORO leert haar klanten steeds beter begrijpen en ontwikkelt van een professionele naar een dienstverlenende organisatie die uit gaat van ‘wensen’ in plaats van eenzijdig gedefinieerde ‘behoeften’. Deze verschuiving in mindset is in termen van organisatorische duurzaamheid een belangrijke voorwaarde, gegeven de nieuwe context waarin concurrentie in de vorm van nieuwe toetreders en substituten toe neemt en de druk van leveranciers en afnemers een geheel nieuwe dimensie krijgt.
ORO heeft de overtuiging dat geluk in belangrijke mate wordt bepaald door de mate waarin mensen eigen keuzes kunnen maken en kunnen meedoen in de samenleving. Samen met het creëren van genietmomenten, zijn dat dan ook de resultaten waar ORO zich 24 uur per dag voor inzet. ORO wil afscheid nemen van het problematiseren omdat haar klanten niet ziek zijn en dus ook niet beter gemaakt hoeven te worden. ORO zet zich liever in om van een 8 een 10 te maken in plaats van van een 4 een 6. Deze context biedt een bijzondere uitdaging voor de behandelende professionals, te weten het vertalen van professionele kwaliteit in waarde voor klanten.
Met de ontwikkeling van professioneel relatiemanagement en van nieuwe diensten en producten voor zowel cliënten als hun vertegenwoordigers, zoekt ORO naar nieuwe vormen van verbinding met klanten, als duurzame borging voor dienstverlening. Dichtbij huis in de eigen wijk, vorm gegeven vanuit nieuwe kernwaarden; Nieuwsgierig, Lef, Doen, en Samen, verwacht ORO hiermee, ondanks haar brede portfolio, een stevig onderscheidend vermogen voor de toekomst te kunnen ontwikkelen.

 

Voor meer informatie zie: www.ORO.nl

 

De organisatie
ORO is een zelfstandige stichting en hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model en wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Samen met 2 Directeuren primair proces, een Manager Kennis & Behandeling en de Managers Finance & Informatievoorziening, HR en Staf vormen zij het managementteam.

Vanuit de overtuiging dat maximale autonomie en sturingsmogelijkheden voorwaarden zijn voor medewerkers om het levensgeluk van klanten daadwerkelijk te kunnen faciliteren worden, zowel verantwoordelijkheden als bevoegdheden, zo dicht mogelijk bij de cliënt gesitueerd en worden medewerkers gestimuleerd en ondersteunt zich te onderscheiden in de context van de kernwaarden, missie, visie, strategie en kritische prestatie-indicatoren. Tegen deze achtergrond definieert de jaarlijkse kaderbrief het speelveld waarbinnen medewerkers kunnen excelleren. Bij ORO wordt 24 uur per dag gewerkt aan een optimale match tussen wensen van klanten en talenten van medewerkers.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen staat de sector Kennis & Behandeling nu voor een nieuwe fase in haar ontwikkeling, te weten de integratie van zelf organiserende teams in een nieuw te ontwikkelen (fysiek nog te realiseren) gezondheidscentrum. Dit gezondheidscentrum wordt gebouwd aan de rand van de locatie ‘Het Rijtven’ te Deurne en zal zich, onder verantwoordelijkheid van de Manager Gezondheidscentrum, de komende periode zowel in- als extern krachtig moeten gaan profileren. De functie Manager Gezondheidscentrum komt vacant in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige manager Kennis & Behandeling.


De functie Manager Gezondheidscentrum
De manager Gezondheidscentrum gaat leiding geven aan de zelforganiserende teams en vakgroepen van de behandelende disciplines zoals AVG’s tandarts, psychologen, vak-therapeuten, paramedici en maatschappelijk werkers. Dit zijn ongeveer 90 personen ( 45 FTE’s). De Manager Gezondheidscentrum ressorteert rechtstreeks onder de Bestuurder en is lid van het managementteam.

ORO heeft de ambitie om het aandeel behandeling binnen haar dienstenpakket te laten groeien, zowel in- als extern. Het Gezondheidscentrum is volop in ontwikkeling om deze groeiambitie vorm te geven maar ook om de daarbij horende gewenste cultuur en inhoudelijke doorontwikkeling te realiseren.

Om de groei te realiseren zoeken wij een stevige en verbindende manager Gezondheidscentrum die met een brede blik zorgprofessionals uit de verschillende disciplines weet te inspireren en te stimuleren tot verdere specialisatie, samenwerking met elkaar, de cliënt en familie en andere samenwerkingspartners; zowel in- als extern.
Een manager met ondernemerszin en een neus voor mogelijkheden, die kansen en bedreigingen weet te vertalen naar nieuwe klantwaarde.
Iemand die in staat is adequaat in te spelen op de ontwikkelingen in de markt en onderscheidende producten en diensten weet te ontwikkelen voor bestaande en potentiële nieuwe klantgroepen. Een kandidaat die zich pro actief weet te bewegen binnen het regionale netwerk van stakeholders en zich toont als een uitstekende communicator met overtuigingskracht en die zich strategisch op kan stellen in politiek- bestuurlijke omgevingen.

 

Functie-eisen
Wij vragen een manager die beschikt over :
• een academisch werk- en denkniveau
• aantoonbare kennis, ruime ervaring in management en aantoonbare ervaring in het aansturen van professionals
• bedrijfskundig inzicht en kennis van financieel- economische vraagstukken
• commerciële kennis en vaardigheden, met name op het gebied van marketing en communicatie
• affiniteit met de doelgroep en de dienstverlening van ORO
• kennis en affiniteit met de ontwikkelingen binnen de zorgsector/zorgsystemen

 

Competenties
Om de functie op adequate wijze uit te voeren is het belangrijk om over de volgende competenties te beschikken:
• onafhankelijk en ondernemerschap, zakelijk
• daadkrachtig aanjager van vernieuwing
• lef
• pro-activiteit en creativiteit
• resultaat-, samenwerkings- en klantgericht
• verbindend leiderschap, zichtbaar
• organisatiesensitief

 

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg en passen bij de zwaarte van de functie. ORO kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

 

Procedure
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham, partner/ senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies.
Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085- 0479149. Deze wervingsprocedure wordt gelijktijdig zowel in- als extern opengesteld.

 

Solliciteren
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 12 februari 2018, via www.vanhvanh/vacaturesSolliciteer hier!