Manager Specialistische Zorg - 36 uur uur - Eindhoven

Algemeen over Lunet zorg
Lunet zorg is al meer dan 110 jaar actief als zorgverlener aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio’s Eindhoven en De Kempen. De vorm waarin de zorg wordt geleverd en de financiering van de zorg zijn in de afgelopen 110 jaar behoorlijk gewijzigd, maar continuïteit voert de boventoon. Met als resultaat: Lunet zorg is sterk vertegenwoordigd in Eindhoven en de Kempen, met een gevarieerd zorgaanbod; van volledig intramuraal wonen met behandeling, begeleiding en verzorging tot individuele ambulante zorg en verschillende vormen van dagbesteding.

Dagelijks staan er zo’n 2.450 professionals en 1.100 vrijwilligers klaar, op bijna 100 locaties of in de eigen of ouderlijke woning in de regio Zuidoost-Brabant, voor zorg en dienstverlening aan ruim 2.850 cliënten.

 

De context
De organisatie en financiering van de zorg zijn ingrijpend gewijzigd. De levenslange zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, de kern en tevens het grootste deel van de omzet, blijft grotendeels binnen de Wlz (Wet langdurige zorg). Lunet zorg zal zich de komende jaren inzetten op het behoud en het verbeteren van deze zorg.
Het is de ambitie van Lunet zorg om zorg en mensen met een levenslange ondersteuningsvraag te verbinden aan het lokale domein, waarin meedoen in de samenleving centraal staat. Lunet zorg heeft de kennis en expertise om daaraan bij te dragen en in die gevallen waarin lokale ondersteuning ontoereikend is of niet meer gaat, hebben zij, tijdelijk of permanent, hun beschermende omgeving beschikbaar.

 

De divisie Specialistische Zorg
Het primaire proces van Lunet zorg is per januari 2014 geherstructureerd en bestaat uit verschillende
divisies. Een van de divisies is Specialistische Zorg. In de divisie Specialistische Zorg worden zorg en ondersteuning geboden binnen de woonparken De Donksbergen in Duizel en Eckartdal in Eindhoven. Binnen deze divisie zijn cliënten opgenomen die complexe zorg behoeven. Deze divisie is onderverdeeld in drie doelgroepen:
- Gedrag
- Senioren
- Somatiek

 

Door het op deze manier te organiseren, kan de specialistische kennis rondom de woonbegeleiding, dagbesteding én behandeling van deze doelgroepen gebundeld worden. Op zo’n manier, dat het bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Ook worden op deze manier korte afstemmingslijnen gerealiseerd tussen de verschillende betrokken disciplines (begeleiders wonen, begeleiders dagbesteding en behandelaren) rondom de doelgroepen.. Tot de divisies Specialistische Zorg en Wonen & Zorg behoren ook het Gezondheidscentrum en het Bedrijfsbureau.

 

De functie manager Specialistische Zorg (Gedrag)
Door het vertrek van de huidige manager ontstaat er een vacature voor manager Specialistische Zorg op woonpark Eckartdal te Eindhoven. Binnen het cluster gedrag wonen op Eckartdal ongeveer 90 cliënten en werken 120 FTE medewerkers, verdeeld over 13 teams.

 

Lunet zorg bouwt samen met de cliënt, haar vertegenwoordiger(s) en de medewerkers aan een goed leven voor de cliënt. Als manager ben je verantwoordelijk voor het integraal aansturen van een cluster. In het managementteam van de divisie Specialistische Zorg heb je een invloedrijke rol en kun je bijdragen aan het realiseren van de missie en koers van de organisatie. Actuele thema’s zijn - naast het bouwen aan een goed leven - het verhogen van het zelfsturende vermogen van de teams en het verbeteren van de dialoog tussen cliënt, medewerkers, vrijwilligers en het netwerk van de cliënt. Je denkt actief mee hoe de zorg regelarm georganiseerd kan worden en hoe technologie innovatief met de zorg kan worden verbonden. Je bent in staat om randvoorwaarden tot zelfsturing, samenwerking en kennisuitwisseling tussen de teams binnen de eenheid te realiseren en te optimaliseren. Je weet daarbij aansluiting te houden bij de kaders die Lunet zorg daartoe heeft gesteld. Ruime ervaring in het aansturen en begeleiden van dergelijke processen, is dan ook van belang in deze functie. Je weet een goede balans te vinden tussen operationele aangelegenheden en overstijgende processen en ontwikkeling van beleid. Je bent bekend met het werken met een planning- en controlsystematiek. Je rapporteert in deze functie aan de directeur Specialistische Zorg.

 

Functie-eisen
Wij vragen een manager die:
• beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding met een academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een managementopleiding
• beschikt over kennis van de sector en haar cliënten; een uitstekend beeld van de (toekomstige) behoefte van de doelgroep en klanten is een must
• beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden om de interne (verander-)processen te sturen en die in staat zijn aanbevelingen helder te verwoorden
• beschikt over integrale managementervaring en ruime kennis en ervaring in het aansturen van (verander-) processen
• vanuit kennis en ervaring bijdraagt aan optimale prestaties en initiatieven en het zelfsturend vermogen van teams kunnen stimuleren en vergroten.

 

Competenties
Om de functie op adequate wijze uit te voeren is het belangrijk om over de volgende competenties te beschikken:
• initiatiefrijk, ondernemend
• zelfsturend, onafhankelijk
• resultaat-, samenwerkings- en klantgericht.
• verbindend leiderschap
• organisatiesensitief.

 

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg en passen bij de zwaarte van de functie. Binnen Lunet zorg bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden, waarbij arbeidsvoorwaarden op een fiscaal vriendelijke manier verruild kunnen worden. Een persoonlijkheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure.

 

Procedure
De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham, senior adviseur/partner van bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. De gespreksrondes bij Lunet zorg zullen in februari plaatsvinden.
Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer 085- 0479149.

 

Solliciteren
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 8 februari 2018. Klik hier om te solliciteren