Twee Teammanagers Reinier van Arkel - 32-36 uur - 's Hertogenbosch

 

ALGEMEEN
Trots op het rijke verleden en vooruitkijkend naar de toekomst bouwt Reinier van Arkel aan een betrokken en betrouwbare organisatie met bevlogen medewerkers. Voor cliënten van alle leeftijden met complexe psychiatrische problematiek biedt Reinier van Arkel gespecialiseerde psychiatrische behandeling en begeleiding , bij voorkeur in de eigen omgeving van de cliënten. Bij Reinier van Arkel staan bevlogenheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Er werken ongeveer 1400 medewerkers.


MISSIE
Voor cliënten van alle leeftijden met complexe psychiatrische problematiek biedt Reinier van Arkel gespecialiseerde psychiatrische behandeling en begeleiding. Zo helpen zij, met formele en informele samenwerkingspartners, cliënten om met behoud van eigen regie te werken aan groei, herstel en meedoen in de samenleving. Reinier van Arkel draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid en kwalitatief hoogwaardige zorg.


VISIE
• Specialistische behandeling is meer dan een medische benadering alleen. Het gaat ook om het versterken van eigen kracht en het aanpassingsvermogen van mensen in hun maatschappelijke context. De cliënt maakt daarbij, samen met de behandelaar en zijn naastbetrokkenen, zijn keuzes.
• In de (multidisciplinaire) behandeling wordt waar nodig en mogelijk in co-creatie met partners gewerkt. Dit zorgt voor een stevige lokale en regionale verankering. De hoogspecialistische en topreferente behandeling worden bovenregionaal aangeboden.
• Kennisontwikkeling krijgt vorm in onderwijs, opleiding en onderzoek. Deze kennis deelt Reinier van Arkel onderling, met cliënten en partners in het (in)formele netwerk.
• Reinier van Arkel staat voor snel toegankelijke behandeling en begeleiding.
• Transparantie in kwaliteit, prijs en resultaat zijn vanzelfsprekend.
• Reinier van Arkel is gericht op het continu verbeteren van de organisatie en zij weten hierbij vroegtijdig en adequaat in te spelen op externe ontwikkelingen.
• In de behandelrelatie mogen cliënten rekenen op aandacht, vertrouwen en veiligheid.
• Reinier van Arkel is een uitdagende en betrokken werkgever die zich wendbaar opstelt in een voortdurend veranderende omgeving.

 

ORGANISATIE
Reinier van Arkel is verdeeld in vijf resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s):

• Acute, intensieve psychiatrische & forensische psychiatrie
• Ambulant specialistische behandeling
• Wonen, zorg en participatie
• Ziekenhuispsychiatrie, ouderenpsychiatrie en cognitie
• Kinder- en jeugdpsychiatrie
De eenheden worden duaal aangestuurd door een directie die bestaat uit een directielid algemene zaken en een directielid behandelzaken. Zij sturen teammanagers aan die op hun beurt weer de teams aansturen. Teams zijn de kleinst mogelijke bouwstenen van de organisatie. Zij zijn eigenaar en hebben daarmee de verantwoordelijkheid voor het totale zorgproces, binnen de vastgestelde kaders en resultaatafspraken. Teams werken zoveel als mogelijk zelfstandig en hebben de ruimte om de manier waarop zij dat doen naar eigen visie en opvatting vorm te geven. Er wordt hierbij een beroep gedaan op het oplossend vermogen van de teams en op professioneel gedrag waarbij reflecteren, elkaar aanspreken, transparantie en een toetsbare opstelling vanzelfsprekend zijn.


AMBULANTE SPECIALISTISCHE BEHANDELING (ASB)
De eenheid Ambulante Specialistische Behandeling kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan specialistisch behandelaanbod voor cliënten met complexe psychiatrische problematiek. Deze behandeling en begeleiding wordt aangeboden in een ambulante/poliklinische setting vanuit de locaties Vught en Den Bosch.
Te onderscheiden zijn de teams Persoonlijkheidsstoornissen, Stemming & Angst, LVB, ADHD en Autisme. Daarnaast zijn er twee top specialistische centra: Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland en het centrum voor Adolescentenpsychiatrie. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams bestaande uit regiebehandelaren en behandelaren. Medewerkers werken in een of maximaal twee zorgprogramma’s. Op die manier specialiseren ze zich maximaal op het uitvoeren van de programma’s.


DE FUNCTIES
Voor ASB zijn wij op zoek naar twee enthousiaste teammanagers die een of meerdere van bovenstaande teams gaan aansturen. De teams bestaan ongeveer uit 26 FTE. Reinier van Arkel voert een mobiliteitsbeleid waarbij men er vanuit gaat dat teammanagers op meerdere plekken inzetbaar moeten kunnen zijn. Dit betekent dat de nieuwe teammanagers op termijn wellicht andere teams gaan aansturen.


De teammanager stuurt op het realiseren van de gestelde doelen en werkzaamheden binnen de teams zodat de professionals optimaal hun werk kunnen doen. Hierbij heeft hij/zij een faciliterende en coachende managementstijl. De teammanager is geïnspireerd door en overtuigd van het concept van zelforganiserende teams. Vanuit dit concept begeleidt hij/zij het veranderproces naar een zelforganiserende bedrijfsvoering. De teammanager stuurt op eigen regie, stimuleert en ondersteunt de ambitie om te komen tot een ondernemende en vooruitstrevende cultuur. Om dit te bereiken is het wel nog nodig dat de teammanager bouwt aan processen en structuren. Ook gaan de teams zich de komende periode richten op het volledige proces van in- door- en uitstroom van cliënten.


FUNCTIE EISEN
Wij zijn op zoek naar ervaren ontwikkelings- en resultaatgerichte kandidaten die beschikken over:
• Een relevante afgeronde HBO opleiding, aangevuld met een gedegen managementopleiding en actuele kennis van management theorieën,- methoden en – technieken
• Ruime ervaring in het aansturen van professionals
• Een inspirerende wijze van leidinggeven om medewerkers mee te nemen in veranderingsprocessen
• Ruime bedrijfskundige expertise
• Ervaring in projectmatig werken
• Innovatieve slagkracht en lef
• Het vermogen een brug te slaan naar interne- (ondersteunende diensten) en externe stakeholders


COMPETENTIES
• Zakelijk, ondernemend en ambitieus
• Gedreven, nuchter en veerkrachtig
• Zich staande kunnen houden in een krachtveld van professionals
• Samenwerkingsgericht
• Teamspeler; open, transparant en duidelijk
• Communicatief vaardig
• Besluitvaardigheid, daadkracht en resultaatgerichtheid
• Humor


We zijn dus op zoek naar aanpakkers die energiek zijn en positief zijn ingesteld. Kandidaten die verbindend zijn en beschikken over een coachende managementstijl. Relativerend vermogen bezitten en in staat zijn afstand te nemen van de dagelijkse praktijk.


ARBEIDSVOORWAARDEN
De functie teammanager is ingedeeld in FWG 60 van de CAO GGZ en het salaris bedraagt maximaal € 4.287,- per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Reinier van Arkel biedt een prima pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Er wordt een dienstverband aangegaan voor minimaal 32 uur voor in eerste instantie de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid zal deze worden omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.


PROCEDURE
De werving en selectie wordt verricht door bureau Van Ham & van der Heijden, in de personen van Djamilla van der Heijden en Tonnie van Ham, partners en senior adviseurs. Zij voeren gesprekken met in potentie voor de functies geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zal een gespreksronde plaatsvinden met de selectiecommissie. Kandidaten die worden uitgenodigd voor de tweede ronde zal gevraagd worden een aantal persoonlijkheidsvragenlijsten in te vullen en een pitch te verzorgen. Aansluitend vinden gesprekken plaats met de adviescommissie. Het streven is beide procedures nog dit jaar af te ronden.


SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden of Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085- 0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 1 december 2017: Solliciteer hier