Manager Welzijn - 36 uur - West- en Midden-Brabant

ALGEMEEN

Surplus is een regionale organisatie en heeft een breed aanbod aan activiteiten op het gebied van welzijn, zorg, wonen en comfort. Zij zijn actief voor bijna één miljoen inwoners in West- en Midden-Brabant. De meerwaarde van Surplus zit in het complete aanbod onder één paraplu. Dat maakt Surplus onvergelijkbaar in Brabant. De onderdelen versterken elkaar en leggen de verbindingen tussen klanten, tussen bewoners en hun omgeving en tussen burgers en gemeenten. Daarbij focust Surplus op participatie en integratie, leefbaarheid en veiligheid. Surplus wil de verwachtingen van klanten overtreffen. Dit realiseert zij door goede afstemming en integratie van de dienstverlening, door deskundigheid van medewerkers en door samenwerking met belangrijke relaties. Surplus staat daarnaast voor innovatie in dienstverlening, focus op kwaliteit, persoonlijke aandacht voor klanten en oprechte betrokkenheid van medewerkers.

Surplus kiest er bewust voor om dichtbij de klant te staan. Dat doet zij door lokaal gevestigd te zijn, door medewerkers aan te nemen uit de lokale gemeenschap en door actief te zijn bij lokale netwerken.

 

Onder Surplus valt een groot aantal dochterstichtingen en het aanbod groeit nog steeds. Bij Surplus werken meer dan 1800 medewerkers en 2400 vrijwilligers. Momenteel wordt een fusie voorbereid van Surplus samen met Elisabeth en de Breedonk in Breda. Deze moet 1 januari 2018 zijn afgerond. Door de krachten te bundelen is het de verwachting nog meer te kunnen betekenen voor de inwoners in het verzorgingsgebied.

 

Surplus Welzijn

Surplus Welzijn is een van de dochterstichtingen van Surplus, naast Surplus Zorg en Surplus Comfort.

Surplus Welzijn biedt sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, opbouwwerk, ouderenwerk en bevordering participatie en leefbaarheid in de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Geertruidenberg, Alphen-Chaam en Zundert. Ook het werken met en voor jeugd binnen jeugd- en jongerenwerk en het CJG is een belangrijk onderdeel van het werk binnen Welzijn.

Niet alle diensten worden in iedere gemeente aangeboden, omdat iedere gemeente zijn eigen dienstenpakket afneemt en er dus ‘op maat’ geleverd wordt. Surplus Welzijn stimuleert in haar werkgebied mensen tot zelfredzaamheid, bevordert participatie en een actieve deelname aan de samenleving. De inzet is gericht op het bevorderen van sociale verbanden tussen mensen, groepen en organisaties. Daarmee beoogt Surplus Welzijn het welzijn van mensen en de leefbaarheid van de samenleving te bevorderen en maatschappelijke problemen te voorkomen of te verminderen. Surplus Welzijn heeft 210 medewerkers en er werken 1250 vrijwilligers. De samenwerking met vrijwilligers een belangrijk kenmerk van het werk.

 

Koers

Binnen het welzijnsdomein zijn momenteel vier bewegingen zichtbaar waar Surplus Welzijn de komende periode extra aandacht aan wil schenken. Dit zijn thema’s die steeds manifester worden en grotere invloed krijgen, juist omdat ze elkaar onderling versterken.

·         Digitalisering: Met nieuwe technologie (slimme zorg- en welzijn) kunnen gegevens continue en online worden gemeten en verwerkt worden tot informatie. Producten en diensten worden daarmee met elkaar verbonden en uitgewisseld, zowel intern (de combinatie met Surplus Zorg) als extern (in de vele netwerkconfiguraties waarbinnen Surplus Welzijn werkzaam is). Digitalisering gaat de huidige activiteiten, werkwijzen en businessmodellen van Surplus Welzijn ingrijpend veranderen.

·         Regionalisering: Lokale en regionale clusters en netwerkorganisaties, die samen werken aan het realiseren van maatschappelijke baat, zullen in 2017 en volgend, de entiteit van Surplus Welzijn gaan bepalen. Zowel vanuit de financiering, als vanuit de roep om transparantie over het te leveren resultaat, zal nog meer lokaal gaan geschieden.

·         Democratisering: De toenemende transparantie, mondigheid en de intensievere informatie-uitwisseling via digitale kanalen zal de beweging naar meer democratie versnellen. Zowel op de invloed van burgers op werk- en prestatieafspraken, als op HRM-vlak met professionals, als in het daadwerkelijk verantwoording en verantwoordelijkheid geven aan de samenwerking met burgers, vrijwilligers en mantelzorgers.

·         Temporisering: Surplus Welzijn besteedt specifiek aandacht aan het anders en bewuster denken over tijd. Enerzijds is de focus gericht op de korte termijn en moet/ kan er veel direct (in het hier en nu) gebeuren. Anderzijds nemen de aandacht voor de langere termijn en het besef van natuurlijke cycli binnen het welzijnsdomein toe. Stadiumgewijze evolutie als vorm van organiseren, waarbij dingen tot stand komen door de wisselwerking tussen mensen en omgeving is en grondhouding en mensvisie waarbinnen Surplus Welzijn in 2017 nóg meer aandacht aan wil schenken op strategisch, tactisch en operationeel vlak.

 

Hieruit voortvloeiend zijn de volgende speerpunten voor Surplus Welzijn tot stand gekomen:

1.       Ontwikkelen van waardenmodellen die recht doen aan lange termijn perspectief.

2.       Meedoen in samenwerkingsverbanden waarin ieders kracht het geheel versterkt.

3.       Organisch veranderen én continu aangesloten zijn op de gezamenlijke bedoeling.

4.       Innovaties van buiten naar binnen ontwerpen.

5.       Management development gericht op het omarmen van de bewegingen in het welzijnsdomein.

6.       Visie- en strategieontwikkeling opnieuw op de agenda, maar dan anders (minder gericht op schaalvergroting, meer op gemeenschapsvorming en gericht op de ziel van Surplus).

 

Als uitwerking hiervan zal de komende periode worden ingezet op de verdere doorontwikkeling van informele zorg, het doorontwikkelingen van een nieuw productenaanbod voor jeugd, wat aansluit bij de voorliggende voorzieningen en de verdere doorontwikkeling van de samenwerking met vrijwilligers.

 

De organisatie van Surplus Welzijn

Surplus Welzijn wordt aangestuurd door twee managers die rechtstreeks ressorteren onder de Raad van Bestuur. De twee managers zijn integraal verantwoordelijk voor Surplus Welzijn en sturen hiertoe acht leidinggevenden aan. Daarnaast zijn de managers verantwoordelijk voor een of meerdere toegewezen beleidsgebieden of organisatieonderdelen. Wat deze voor de nieuwe manager zullen zijn, wordt op basis van overleg met de collega-manager nader vastgesteld.

 

De leidinggevenden sturen de wijkteams aan. De teams bestaan uit wijknetwerkers en overige eerstelijnswerkers, die vanuit een verscheidenheid aan deskundigheden worden ingezet. Het gaat hierbij om maatschappelijk werkers, sociaal-cultureel werkers en jongerenwerkers. Wijknetwerkers werken als een vooruitgeschoven post, stappen actief op de burgers af en leggen contact met hen. Waar mogelijk gebruiken ze pluspunten of andere ontmoetingsplekken in wijken als uitvalsbasis. Alle medewerkers gaan uit van de vragen van burgers en de mogelijke oplossingen. Ze benutten de eigen kracht en inzet van mensen en hun sociale netwerk en maken verbindingen met samenwerkingspartners.

 

DE FUNCTIE

De functie kenmerkt zich door haar strategische karakter. De Raad van Bestuur functioneert op afstand, wat maakt dat de managers zijn belast met de ontwikkeling, uitvoering en verantwoording van het totale strategische beleid voor de sector welzijn. Daarbij zorgen ze voor de vaststelling van het ontwikkelde beleid door de Raad van Bestuur. De managers signaleren ontwikkelingen met betrekking tot welzijn en maatschappij en vertalen deze concreet en aantoonbaar naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en nieuw beleid en leggen verbindingen tussen Surplus Welzijn en de andere divisies van Surplus. De manager maakt deel uit van het managementteam Welzijn.

 

FUNCTIE-EISEN

Je beschikt minimaal over een academisch werk- en denkniveau en je hebt bij voorkeur een academische opleiding genoten. Je beschikt over ruime leidinggevende ervaring ten aanzien van bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, verandermanagement en coaching in een organisatie van professionals. Je hebt affiniteit met welzijn, je bent goed bekend met het sociaal domein, bent maatschappelijk breed georiënteerd en je hebt ervaring met politiek bestuurlijke processen.

Je bezit een sterke persoonlijkheid en bent in staat door een combinatie van houding en gedrag in korte tijd een positie te verwerven binnen de organisatie. Je draagt bij aan de eenheid binnen de gehele organisatie van Surplus Welzijn en bent een stevige sparringpartner voor de Raad van Bestuur.

Je bent overtuigend en ambitieus, maar ook redelijk in het benutten van mogelijkheden binnen de organisatie (prioriteren/ temporiseren). Je bent integer, inspirerend, enthousiasmerend en transparant. Je geeft leiding op basis van vertrouwen en het geven van ruimte aan de mensen die je aanstuurt. Humor, relativeringsvermogen en een hands on mentaliteit zijn onmisbaar.

 

COMPETENTIES

Op de volgende competenties en persoonlijkheidskenmerken wordt nadrukkelijk een beroep gedaan:

·       analytisch en strategisch vermogen

·       innovatief en vernieuwend

·       verbindend vermogen

·       extern georiënteerd en in staat snel een netwerk op te bouwen en te onderhouden

·       besluitvaardig, daadkrachtig en in staat tot delegeren

·       een luisterend oor, maar acteert autonoom

·       kan opereren in een complexe omgeving waar belangen soms als strijdig worden ervaren

·       consistent en tactvol

·       stressbestendig

·       kan omgaan met weerstand en tegenwerking

·       communicatief vaardig.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie manager Welzijn is ingedeeld in schaal 13 op basis van de CAO welzijn en het salaris bedraagt maximaal € 5.945,- per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Surplus Welzijn biedt een prima pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

PROCEDURE

De werving en selectie wordt verricht door Van Ham & van der Heijden, in de persoon van mevrouw

drs. Tonnie van Ham, senior adviseur. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen de gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. Deze gesprekken zullen in oktober plaatsvinden.

 

SOLLICITEREN

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Er wordt op 2 september geadverteerd in de Volkskrant.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 18 september.