Actueel

Adviesopdracht gemeente Alphen-chaam blokje home2.png (7 KB)

 

ADVISERING WERVING GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE ALPHEN-CHAAM EN

OPSTELLEN FUNCTIEPROFIEL

 

Sommige organisaties vinden het belangrijk om zelf de regie te voeren over een werving &

selectieprocedure en zoeken ondersteuning op onderdelen in het proces.

 

Een mooi voorbeeld hiervan is gemeente Alphen-Chaam. Zij zoeken een (nieuwe) gemeentesecretaris

maar doen dit in eigen beheer. In nauwe samenwerking met het college en ABG-organisatie

(ambtelijke fusie van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen), stelt Van Ham &

Van der Heijden het functieprofiel op en adviseren wij het college over de mogelijkheden in het

werving & selectieproces. Zo zijn wij in staat maatwerk te leveren, adviserend en ondersteunend te zijn

op alle onderdelen die bij een dergelijk traject van toepassing zijn.

 

Heeft u ook een vraag ‘op maat’, wij denken graag met u mee!

 

Eindhoven, januari 2019

 

 

 

LinkedIn advertentie bestuurder Theek5 met logo.png (423 KB)

 

LinkedIn felicitatie Hendrik van der Wijk.png (449 KB)

 

 

van H en van H LR (38 of 44).jpg (219 KB)

 

1 jaar Van Ham & Van der Heijden!

ONS eerste jaar zit er alweer op, wat is dit voorbij gevlógen. En wat hebben wij mooie opdrachten uit mogen voeren in dit eerste jaar van ons bestaan. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee en ook trots op. We waarderen dan ook het gestelde vertrouwen dat opdrachtgevers en kandidaten het afgelopen jaar in ons hebben gehad en nog steeds hebben!

Klik hier om verder te lezen

 

LinkedIn felicitatie Melanie Ann Anderson.png (393 KB)

 

LinkedIn felicitatie Marjon van den Berg.png (320 KB)

 

LinkedIn Advertentie Reinier van Arkel HR.png (303 KB)

 

LinkedIn werving Groenhuysen.png (291 KB) 

 

LinkedIn Artikel Raad van toezicht.png (52 KB)

 

Een succesvolle Raad van Toezicht werkt permanent aan haar team-samenwerking 
De Governance code Zorg verlangt  van een Raad van Toezicht dat zij permanent werkt aan de eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de Raad als collectief als voor de afzonderlijke leden. ( Governance Code Zorg, 2017) Vaak zie je dat deze scholing is ingestoken op het vergaren van inhoudelijke kennis behorend bij de eigen deskundigheid of de betreffende sector. Klik hier om verder te lezen

 

LinkedIn felicitatie Jeroen Hengst.png (587 KB)

 

 

LinkedIn Stress juni 2018.png (64 KB)